Karmei Machinery

Taiwan - Hong Kong - China

 

Latest next generation model released!

KM600D - Complete suite of functions like never before.

KM600D title 

Karmei Machinery
Offices (HK): 1121, New Tech Plaza, 34, Tai Yau Street, Kowloon, Hong Kong +852 2827.9283
Offices (CN): T-Mark Wholesale Dong Guan, 128, Dong Bao Rd., Dong Cheng, Dong Guan, China Shop: ShunDe Woodworking machinery Centre, Lun Jiao, FoShan, Guang Dong
Factory: Dajin Ind. Estate, Dan Zhao, Nan Hai, FoShan, Guang Dong

ph: HK Service Hotline: (852)9473.1005
alt: CN Service Hotline: (86)134.1596.8166

Karmei Machinery
Offices (HK): 1121, New Tech Plaza, 34, Tai Yau Street, Kowloon, Hong Kong +852 2827.9283
Offices (CN): T-Mark Wholesale Dong Guan, 128, Dong Bao Rd., Dong Cheng, Dong Guan, China Shop: ShunDe Woodworking machinery Centre, Lun Jiao, FoShan, Guang Dong
Factory: Dajin Ind. Estate, Dan Zhao, Nan Hai, FoShan, Guang Dong

ph: HK Service Hotline: (852)9473.1005
alt: CN Service Hotline: (86)134.1596.8166